Asezare Istoric Ansamblu arhitectural Patrimoniu Obstea Schituri Evenimente Personalitati Cazare Program Donatii Contact

Parintele Cleopa

Parintele Cleopa Ilie s-a nascut la 10 aprilie 1912 in comuna Sulita, judetul Botosani, primind din botez numele Constantin. Pentru a fi inchinoviat la Sihastria, Parintele Cleopa a trebuit sa astepte trei zile la poarta manastirii, aceasta ispitire canonica fiind randuita de staretul Ioanichie Moroi. In iulie 1937, rasoforul Constantin, luat sub mantie de batranul...continuare

SOLICITARE OFERTĂ DE PREȚ

Mănăstirea SIHĂSTRIA, cu sediul în Comuna Vânători-Neamț, Județul Neamț, Cod 617500, solicită celor interesați depunerea unei oferte de preț pentru realizarea serviciilor de proiectare restaurare, consolidare, punere în valoare a ansamblului de monumente istorice, în vederea depunerii spre finanțare a proiectului „RESTAURARE, CONSERVARE ȘI CONSOLIDARE COMPLEX MONAHAL MĂNĂSTIREA SIHĂSTRIA, COMUNA VÎNĂTORI-NEAMŢ, JUDETUL NEAMŢ”, în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural. Oferta de preț va avea în vedere cerințele specifice programului menționat, inclusiv în ceea ce privește valoarea maximă a proiectului.

Serviciile vor cuprinde toate fazele/etapele de proiectare/expertizare prevăzute de legislația în vigoare, atât cea cu caracter general, cât și legislația specifică în domeniul monumentelor istorice.

Elaboratorii documentațiilor tehnice trebuie să dețină autorizările specifice.

Se are în vedere realizarea lucrărilor de restaurare, conservare, protejare etc. pentru ansamblul de monumente istorice MĂNĂSTIREA SIHĂSTRIA (NT-II-a-A-10736), în mod special:

 • biserica „Nașterea Maicii Domnului”, cod LMI - NT-II-m-A-10736.01
 • biserica de lemn „Învierea Domnului și Sf. Ioan Evanghelistul”, cod LMI - NT-II-m-A-10736.02
 • paraclisul „Sfinții Ioachim și Ana”, cod LMI - NT-II-m-A-10736.03
 • chilii, cod LMI - NT-II-m-A-10736.05

OObiectivele proiectului au ca scop punerea în valoare a ansamblului și creșterea gradului de accesibilitate și siguranță pentru vizitatori. Documentația tehnico-economică va urmări activitățile eligibile conform ghidului pentru această linie de finanțare:

 • Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;
 • Restaurarea, protecţia, conservarea şi realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare;
 • Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;
 • Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
 • Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
 • Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, în cadrul proiectului;
 • Activităţi conexe pentru punerea în valoare sau funcţionalitate a obiectivului de patrimoniu restaurat.

Termenul de realizare a documentației pentru faza DALI este de 2 luni de la semnarea contractului.

Oferta de preț se va transmite (în plic sau prin mijloace electronice) până la data de 26 ianuarie 2016, ora 16.00, la sediul Mănăstirii Sihăstria, Comuna Vânători-Neamț, Județul Neamț, Cod 617500, Tel: (+4)0233/251896, Fax: (+4)0233/ 251978, e-mail: manastireasihastria@yahoo.com.

Clarificari sau informații se pot solicita, folosind datele de contact menționate.

 
Cre?tinism Ortodox.ru. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet