Finalizarea proiectului ”CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI CONSERVARE COMPLEX MONAHAL - MĂNĂSTIREA SIHĂSTRIA, COMUNA VÂNĂTORI NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ”

Publicat
20 Dec 2022

COMUNICAT DE PRESĂ - DECEMBRIE 2022

Mănăstirea Sihăstria anunță finalizarea activităților proiectului ”CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI CONSERVARE COMPLEX MONAHAL - MĂNĂSTIREA SIHĂSTRIA, COMUNA VÂNĂTORI NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ”, cod SMIS 116570.

Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Regio-Programul Operațional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban şi conservarea, protecția şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

                                                                              

Mănăstirea Sihăstria a încheiat un contract de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional la nivelul regiunii Nord-Est.

Proiectul a fost derulat în perioada 19.01.2017 – 31.10.2022, în localitatea Vânători - Neamț, județul Neamț, și a avut o valoare totală de 13.018.343,64 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR a fost de 10.079.767,01 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național a fost 1.778.782,42 lei.

În urma implementării proiectului, care a constat în valorificarea Ansamblului Mănăstirii Sihăstria prin consolidarea, restaurarea și conservarea imobilelor: Paraclisul Sf. Ioachim și Ana (NT‐II‐m‐A‐10736.03), Chilii (NT‐II‐m‐A‐10736.06), Biserica din lemn Sfinții Voievozi (NT‐II‐m‐A‐10736.02), în vederea integrării acestora în circuitul turistic cultural‐istoric și religios din regiunea Nord‐Est,  sunt atinse următoarele rezultate:

  • îmbunătățirea infrastructurii obiectivului turistic Ansamblul Mănăstirii Sihăstria, respectând principiile dezvoltării durabile prin consolidarea, restaurarea și conservarea Paraclisului Sf. Ioachim și Ana (NT-II-m-A-10736.03), Chiliilor (Muzeu) (NT-II-m-A-10736.05), Bisericii din lemn Sfinții Voievozi (NT-II-m-A-10736.02).
  • creșterea cu minim 5,5% a numărului mediu anual de vizitatori ai obiectivului de patrimoniu ca urmare a realizării proiectului și a derulării activităților de marketing și promovare turistică;
  • creșterea gradului de expunere a Ansamblului Mânăstirii Sihăstria prin digitizarea acestuia și crearea unei pagini web dedicate promovării obiectivului de patrimoniu. 

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii se concretizează în creșterea calității serviciilor turistice în comuna Vânători - Neamț, județul Neamț, prin îmbunătățirea infrastructurii turistice și restaurarea obiectivului de patrimoniu Ansamblul Mănăstirii Sihăstria.

 

Informații suplimentare: Tel: 0233251480, Fax: 0233.251978, Mail: proiect.sihastria@yahoo.com

Pentru detalii suplimentare:

Tel: 0233251480, Fax: 0233.251978, Mail: proiect.sihastria@yahoo.com

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi site-ul www.fonduri-ue.ro, precum şi către site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro).

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020