Despre noi - obștea Mănăstirii Sihăstria

Primii viețuitori ai Sihăstriei au fost șapte ieroschimonahi întemeietori, care, rugând-o pe Maica Domnului să ia sub sfântul ei acoperământ schitul și pe cei ce vor viețui într-însul, au făcut legământ ca în acest loc să nu fie îngăduită strângerea de averi personale, să nu se mănânce niciodată carne și să nu se săvârșească păcate trupești. Această rânduială, cu ajutorul lui Dumnezeu, se păstrează până astăzi, iar daca cineva a greșit și nu s-a îndreptat imediat, s-a observat ca Maica Domnului nu l-a mai îngăduit să petreacă cu ceilalți frați, ci îndată l-a izgonit din lăcașul ei. Totuși, putini sunt cei ce au îndrăznit să încalce acest legământ pus de întemeietorii Sihăstriei.

Totodată, se menține până astăzi rânduiala Sfinților Părinți de a oferi pelerinilor gratuit cazare și masă, regulă ce a fost introdusă la Sihăstria de Părintele Cleopa, pe când era stareț. Acest lucru nu este deloc ușor, având în vedere că în unele zile iau masa la trapeză sute de persoane, dar este acceptat cu dragoste de părinții Sihăstriei.

Astăzi Mănăstirea Sihăstria are un număr de 100 de viețuitori, toți silindu-se să-și îndeplinească cu râvnă și dragoste ascultarea la care este rânduit de către starețul mănăstirii, arhimandritul Arsenie Popa.

Astfel, îi găsim pe călugări pictând icoane, scriind cărți religioase, cântând la biserică, păstorind oile mănăstirii, având grijă de vite, lucrând la câmp și în pădure, reparând la atelierul mecanic, croind haine, făcând încălțări, înrămând icoane, prelucrând lemnul, făcând pâine, pregătind mâncarea la bucătărie, servind la trapeză, și tot ce mai este necesar pentru buna desfășurare a activității într-o așa de mare gospodărie.

Se cuvine să menționăm faptul că la Mănăstirea Sihăstria funcționează și o editură, care a tipărit peste 100 de cărți, în frunte cu cele 12 volume de Viețile Sfinților, apoi cărți ale Părintelui Cleopa Ilie, ale Părintelui Paisie Olaru, de credință, de catehizare și multe altele.

Totodată, amintim de câțiva părinți din obște care mânuiesc tainele picturii bizantine, iar această inimoasă echipă de pictori a împodobit până acum cu pictură în frescă mai multe biserici ale Mănăstirii Sihăstria și ale schiturilor dependente. În timpul iernii, când nu sunt condiții pentru pictarea în frescă, aceștia își desfășoară activitatea în cadrul unui mic atelier de pictură.

Mănăstirea Sihăstria are și propriul său cor psaltic, „Sihăstria Carpaților”, care până în prezent a realizat mai multe înregistrări cu muzica psaltică.

Trebuie acum neapărat amintit, în primul rând, cel mai mare ctitor duhovnicesc al mănăstirii de astăzi, marele păstor sufletesc al Sihăstriei, arhimandritul Cleopa Ilie, care a format obștea în duhul dragostei desăvârșite și care, într-o convorbire de taină, a spus odată unui ucenic: „Nu știți voi cât mă rog eu noaptea cu lacrimi, ca să aveți dragoste unii față de alții”. Această dragoste o simt toți cei care vin aici, și ea mai ales aduce aici frați noi începători pentru a intra în viața monahală și a păși pe urmele vrednicilor înaintași, urmându-le credința și, după puterea fiecăruia, viața și nevoințele, spre slava lui Dumnezeu și a lor mântuire.

De asemenea, între marii ctitori de suflete ai mănăstirii este și Părintele Paisie Olaru, duhovnicul Sihăstriei, care, fiind un părinte al răbdării, smereniei, blândeții și dragostei, a transmis aceste virtuți în sufletele ucenicilor săi, formându-i buni călugări, aleși următori ai lui Hristos. Totodată, la loc de frunte este și cel care, la începutul secolului al XX-lea, a renăscut viața monahală în Sihăstria pustiită, egumenul Ioanichie Moroi, și care a format mulți ucenici aleși, dintre care cel mai renumit este Părintele Cleopa.

Importante sunt multe în viața unei obști: postul, rugăciunile, jertfelnicia fiecăruia, dar cea mai de seamă dintre virtuți este dragostea, care trebuie să domnească între cei aflați într-o obște. Pe această virtute a dragostei s-au străduit cu osârdie și marii înaintași ai Sihăstriei să o sădească și să o cultive în sufletele ucenicilor, și nădăjduim să rămână virtutea definitorie a tinerei obști monahale de astăzi a Mănăstirii Sihăstria.

Adresa: comuna Vânători, cod 617500, jud. Neamţ 

Telefon: 0233 251896