Chilia Părintelui Cleopa

20 Octombrie 2022

Unul din locurile cele mai vizitate din Mănăstirea Sihăstria-Neamţ este chilia Părintelui Cleopa. Aici a locuit vreme de peste 40 de ani marele duhovnic: Arhimandritul Cleopa Ilie.

Prin această smerită chilie au trecut mii de credincioşi din toate catego­riile sociale – ţărani, profesori universitari, ofiţeri, scriitori, miniştri, ierarhi –, toţi folo­sindu-se de cuvintele pline de har ale unui monah cu doar şapte clase de şcoală, dar absolvent al „universităţilor” pustiei şi in­suflat de Duhul Sfânt.

De pe cerdacul din faţa chiliei, Părintele Cleopa vorbea cu dragoste sutelor de cre­dincioşi care îl căutau zilnic pentru a se în­tări duhovniceşte şi a găsi răspuns la pro­blemele lor.

După plecarea Părintelui la cele veşni­ce, chilia, ca şi mormântul său, au devenit locuri de pelerinaj pentru cei care au nădej­dea că Părintele Cleopa le este mijlocitor înaintea lui Dumnezeu şi după adormirea sa. Mulţi din cei care intră în chilia sa simt pace, bucurie şi duh de sfinţenie, ca şi cum Părintele ar fi de faţă şi i-ar binecuvânta pe cei ce vin aici cu evlavie.

Alături de chilia Părintelui Cleopa a fost amenajată o încăpere în memoria marelui duhovnic, Ieroschimonahul Paisie Olaru, povăţuitorul său de taină.