Cimitirul Mănăstirii Sihăstria

Publicat
20 Oct 2022

Cimitirul mănăstirii a fost stabilit în lo­cul actual de către Părintele Cleopa în anii 1944-1945. El a hotărât mutarea aici a rămă­şiţelor pământeşti ale călugărilor din cele trei cimitire existente până atunci.

La loc central în cimitir este mormân­tul Arhimandritului Cleopa Ilie. Aici vin zilnic numeroşi credincioşi, care aprind câte o lumânare, cerând ajutor şi binecu­vântare. Lângă mormântul său se află cel al Ieroschimonahului Paisie Olaru, marele duhovnic. Puţin mai în faţă se află mor­mântul Arhimandritului Ioanichie Bălan, cunoscut misionar şi autor a numeroase lu­crări de spiritualitate monastică.

Dar în cimitir se odihnesc şi alţi nevoi­tori de taină, ale căror osteneli numai Bunul Dumnezeu le ştie. Despre unii dintre aceş­tia citim în filele Patericului Românesc al Părintelui Ioanichie Bălan: Protosinghelul Ioanichie Moroi, primul egumen al Schitului Sihăstria după redeschiderea lui din 1909, mare nevoitor, binecuvântat de Dumnezeu cu multe şi mari daruri duhovniceşti; Ieroschimonahul Onufrie Frunză, un părin­te al tăcerii, al lacrimilor şi al cugetărilor du­hovniceşti; Monahul Marcu Dumitrescu, un părinte ce a pătimit, pentru convingerile lui religioase, 18 ani de închisoare şi s-a învrednicit de multe vederi şi mângâieri dumne­zeieşti; fraţii Părintelui Cleopa, Gherasim şi Vasile. Apoi Monahul Paisie Nichitencu, un călugăr simplu, învrednicit de Dumnezeu cu darul rugăciunii celei de foc a inimii; Schimonahul Irineu Protcenco, un om al ru­găciunii interioare, al păcii şi al tăcerii, mare iconar din Ucraina, care a atins apogeul crea­ţiei sale la Mănăstirea Sihăstria, împodobind cu icoane minunate paraclisul mănăstirii, şi mulţi alţi părinţi care ne îndeamnă să le ur­măm credinţa şi viaţa.

Cine are urechile sufletului deschise des­luşeşte în tăcerea cimitirului mesajul tainic al celor adormiţi, care ne spune: „Ceea ce am fost noi ieri, sunteţi voi azi, iar ce suntem noi azi, veţi fi voi mâine!”.

Citește alte articole despre: cimitir, Mănăstirea Sihăstria