La Mănăstirea Sihăstria au fost finalizate lucrările din cadrul proiectului Consolidare, restaurare și conservare Complex Monahal

Publicat
3 Noi 2022

Proiectul Consolidare, restaurare și conservare Complex Monahal – Mănăstirea Sihăstria, Comuna Vânători-Neamț, Județul Neamț, finanțat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 5, Prioritatea de investiții 5.1., s-a desfășurat pe o perioadă de 4 ani. În urma lucrărilor, mai multe construcții din cadrul complexului monahal au beneficiat de lucrări de consolidare, restaurare și conservare: turnul de intrare în mănăstire, Paraclisul Sfinții Părinți Ioachim și Ana, biserica de lemn din cimitir, muzeul mănăstirii, la care se adaugă o serie de lucrări de conservare și consolidare destinate bunei funcționări a întregului complex monahal.

Turnul de intrare în mănăstire a beneficiat de ample lucrări de consolidare, iar mănăstirea a susținut din fonduri proprii împodobirea la interior cu pictură în frescă, iar la exterior cu icoane în tehnica mozaic.

Restaurarea Paraclisului Sfinții Părinți Ioachim și Ana s-a făcut prin consolidarea elementelor de structură și a șarpantei, înlocuirea învelitoarei, restaurarea fațadelor exterioare și a picturii paraclisului, schimbarea tâmplăriei, restaurarea pardoselii, realizarea de sisteme noi electrice, de încălzire, de detectare și semnalizare a incendiilor.

Lucrările la paraclis au fost completate, din fonduri proprii, cu policandre noi, o nouă sfântă masă din marmură, în Sfântul Altar, reamenajarea Proscomidiarului și confecționarea de mobilier nou din lemn masiv. De asemenea, pridvorul paraclisului a fost înfrumusețat cu o pictură nouă în ulei.

La biserica din lemn, situată în cimitirul mănăstirii, a fost înlocuită dranița și s-au refăcut sistemele electrice, de detectare și semnalizare a incendiilor.

Pentru amenajarea unui muzeu demn de istoria și valoarea mănăstirii din munții Neamțului, a fost restaurat un corp de chilii care a primit o nouă destinație: un veritabil muzeu amenajat la parterul și mansarda construcției. Muzeul este dotat cu vitrine ultra moderne, cu sisteme noi de iluminat, de supraveghere video și de detectare și semnalizare a incendiilor.

Pentru protecția, consolidarea și conservarea întregului complex monahal, au mai fost realizate următoarele lucrări: construirea unei stații de tratare a apei, construirea unui rezervor nou de apă și recondiționarea celui vechi, construirea de sisteme noi de apă, canalizare și hidranți, amenajarea unei parcări noi pentru 52 de autoturisme şi 9 autocare, amenajarea de alei pietonale, rigole și spaţii verzi, instalarea de sisteme de iluminat arhitectural.

În completarea lucrărilor, Mănăstirea Sihăstria a susținut din fonduri proprii: restaurarea unei cișmele construite în 1849 și a unei fântâni, construirea unui agheasmatar, construirea de grupuri sanitare noi.

Timp de peste trei veacuri jumătate, Mănăstirea Sihăstria a fost locul izolat îndrăgit de părinții sihaștri. Prima biserică ridicată în acest loc binecuvântat a fost în anul 1655.

Acum, în 2022, această vatră de rugăciune poartă straie noi și frumoase și își continuă menirea de a fi pildă de trăire, de aleasă viață duhovnicească, de practicare a virtuților creștinești, de bogată mângâiere sufletească și pildă de viață creștinească, atât pentru viețuitorii ei cât și pentru închinători.