Anunț de presă. Consolidare, restaurare și conservare Complex Monahal - Mănăstirea Sihăstria, Comuna Vânători-Neamț, Județul Neamț

Publicat
6 Feb 2019

Consolidare, restaurare și conservare Complex Monahal
Mănăstirea Sihăstria, Comuna Vânători-Neamț, Județul Neamț

MĂNĂSTIREA Sihăstria, din Comuna Vânători - Neamț, județul Neamț, a demarat în data de 19 noiembrie 2017, proiectul „CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI CONSERVARE COMPLEX MONAHAL - MĂNĂSTIREA SIHĂSTRIA, COMUNA VÂNĂTORI - NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ”,  Cod SMIS 116570.

Proiectul este implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Regio - Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, iar Organismul Intermediar responsabil cu implementarea acestui program este Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Valoarea totală a proiectului este de 12.514.990,05 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 10.079.767,02 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional  este de 1.778.782,41 lei. Perioada de implementare este de 57 luni, respectiv între data 01.01.2016 și data 30.09.2020, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare.

Obiectivul proiectului:

  1. Îmbunătățirea infrastructurii obiectivului turistic Ansamblul Mănăstirii Sihăstria, respectând principiile dezvoltării durabile prin consolidarea, restaurarea și conservarea Paraclisului Sf. Ioachim și Ana (NT-II-m-A-10736.03), Chilii (NT-II-m-A-10736.05), Bisericii din lemn Sfinții Voievozi (NT-II-m-A-10736.02) la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului;
  2. Diversificarea ofertei turistice prin amenajarea unui muzeu și a unui spațiu pentru realizarea activităților de informare și publicitate, la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului;
  3. Creșterea numărului de vizitatori cu 5,5% la 1 an de la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului, ca urmare a realizării proiectului și a derulării  activităților de marketing și  promovare turistică;
  4. Creșterea gradului de expunere a Ansamblului Mănăstirii Sihăstria prin digitizarea acestuia și crearea unei pagini web dedicată promovării obiectivului de patrimoniu.

Rezultate planificate:

Îmbunătățirea infrastructurii obiectivului turistic Ansamblul Mănăstirii Sihăstria, respectând principiile dezvoltării durabile.

Creșterea cu minim 5,5% a numărului mediu anual de vizitatori ai obiectivului de patrimoniu la 1 an de la sfârșitul perioadei de implementare.

Pentru detalii suplimentare:

Ovidiu Petru Bălan, Manager de proiect, tel 0233.251480,  e-mail: proiect.sihastria@yahoo.com

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi  site-ul www.fonduri-ue.ro, precum şi site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro).

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Citește alte articole despre: consolidare, restaurare